Uşak Üniversitesi Erasmus

PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİ

 

Komisyon 02 Temmuz 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır

           

1-      Personel Seçim Kriterlerinin revize edilmesi ile ilgili olarak yeni kriterlerin aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmesine;

 

Başvuru Seçim Kriterleri

Taban Puan

+20 puan

 

1.Kriter

Daha önce programdan yararlanmamış Uşak Üniversitesi personeli

+25 puan

 

2.Kriter

Bir önceki ilan döneminde Erasmus hibesinden faydalandı ise

-10 puan

 

3.Kriter

İki önceki ilan döneminde Erasmus hibesinden faydalandı ise

-5 puan

 

4.Kriter

Üç önceki ilan döneminde Erasmus hibesinden faydalandı ise

-3 puan

 

5.Kriter

Dört önceki ilan döneminde Erasmus hibesinden faydalandı ise

-1 puan

 

6.Kriter

Bir yükseköğretim kurumu ile yeni anlaşma yapılmasını sağladı ise*

1 anlaşma: +5 puan

2 anlaşma: +10 puan

3 anlaşma: +15 puan

4 anlaşma: +20 puan

5 ve üzeri anlaşma: +25 puan

 

 

(Bir kez kullanılabilir).

 

7.Kriter

Enstitü/Fakülte/YO/MYO

Erasmus Koordinatörü ise **

+10 puan

 

8.Kriter

Bölüm Erasmus Danışmanı ise

+5 puan

 

9.Kriter

Bölümünde bir önceki Erasmus Öğrenci Hareketliliği (giden veya gelen) gerçekleştirilen Erasmus Danışmanı ise

+5 puan

 

10.Kriter

Daha önce eğitim alma/ders verme faaliyetinde bulunulmamış bir yükseköğretim kurumunun tercih edilmesi

+5 puan

 

11.Kriter (İdari personel için)

İdari personel ise

Yüksek lisans yapmış idari personel ise

Doktora yapmış idari personel ise

+5 puan

+10 puan

+15 puan

 

12.Kriter

Bir önceki yıl kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçen personel ***

(Kazandığı halde mücbir bir sebepten dolayı haklı gerekçe gösteren araştırmacılar hariç)

-25 puan

 

13.Kriter

YÖK denkliği olan dil sınavında alınan sınav sonuç belgesi ibraz eden:****

 

Tüm akademik ve idari personel için Yabancı Dil puanının %20’u

 

Yabancı Dil öğretim elemanları için Yabancı Dil Puanın %15’si

 

14. Kriter

Engelli Personel, Gazi Personel ve şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir.*****

+10 puan

 

15. Kriter

Erasmus+ Öğrenci ve Personel hareketlilikleri kapsamında üniversitemize öğrenci ve personel gelmesini sağlayan akademik personel ise

+10 puan

 

 

       
             

  *Yapılacak olan her anlaşmadan yalnızca bir personel puan alabilir. Anlaşma yapacak olan personelin gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra ikili anlaşmanın son kısmı olan imza sürecinde AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisiyle iletişime geçmesi gerekmektedir. Engelli personel, gazi personel ile şehit yakını personel önceliklidir.

** Hem Enstitü/Fakülte/YO/MYO hem de bölüm koordinatörü olanlar sadece Enstitü/Fakülte/YO/MYO koordinatörü puanından faydalanır.

*** Aynı akademik yıl içerisinde sadece bir kez hibeli olarak hareketlilikten faydalanılabilir.

**** Sadece 1 adet dil belgesinden puan alınabilir.

*****12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 


Oluşturma: 31 Ekim 2018