Uşak Üniversitesi Erasmus

PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİ

 

Personel seçim kriterlerinin belirlenmesi kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yapılacak başvurular Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça belirtilen madde ve kriterlere göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan ve Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

 

Başvuru Seçim Kriterleri

Taban Puan

+20 puan

1.Kriter

Daha önce programdan yararlanmamış Uşak Üniversitesi

personeli

+10 puan

2.Kriter

Bir önceki Akademik Yılda Erasmus hibesinden faydalandı ise

-10 puan

3.Kriter

İki önceki Akademik Yılda Erasmus hibesinden faydalandı ise

-5 puan

4.Kriter

Üç önceki Akademik Yılda Erasmus hibesinden faydalandı ise

-3 puan

5.Kriter

Dört önceki Akademik Yılda Erasmus hibesinden faydalandı ise

-1 puan

6.Kriter

a) Daha önce ikili anlaşmamız bulunmayan bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasını sağladı ise

1.anlaşma +4

2.anlaşma +8

3. anlaşma +12 4.anlaşma +16

5.anlaşma ve üzeri +20 puan

(Bir kez kullanılabilir).

b) Daha önce ikili anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda farklı bir fakülte ve/veya bölüm ile anlaşma imzalamasını sağladı ise

+2

7.Kriter

Daha önce ikili anlaşmamız bulunmayan bir ülkede bulunan bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasını sağladı ise

1.anlaşma +5

2.anlaşma +10 3.anlaşma+15

4.anlaşma ve üzeri +20 puan

(Bir kez kullanılabilir).

8.Kriter

Fakülte Erasmus Koordinatörü ise

+4 puan

Bölüm Erasmus Danışmanı ise

+2 puan

9.Kriter

Bölümünde bir önceki Erasmus Öğrenci Hareketliliği (giden veya gelen) gerçekleştirilen Erasmus

Koordinatörü ise

+5 puan

10.Kriter

Daha önce eğitim alma/ders verme faaliyetlerinde yer

almayan kurumun tercih edilmesi

+5 puan

11.Kriter

Daha önce eğitim alma/ders verme faaliyetlerinde yer almayan ülkenin tercih edilmesi

+5 puan

12.Kriter

İdari personel ise

Yüksek lisans yapmış ise

Doktora yapmış ise

+5 puan

+2

+5

13.Kriter

Bir önceki yıl kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçen personel takip eden 2 hareketlilik döneminde başvuru yapamaz.

(Kazandığı halde mücbir bir sebepten dolayı haklı gerekçe gösteren araştırmacılar hariç)

14.Kriter

YÖK denkliği olan dil sınavında alınan sınav sonuç belgesi ibraz eden:

Tüm akademik ve idari personel için Yabancı Dil puanının %10’u

Yabancı Dil öğretim elemanları için Yabancı Dil Puanın %7’si

15. Kriter

Engelli Personel, Gazi Personel ve şehit yakını ve gazi personel önceliklendirilir.**

+10

(Bir kez kullanılabilir).

16. Kriter

Erasmus+ Öğrenci ve Personel hareketlilikleri kapsamında üniversitemize öğrenci ve personel gelmesini sağlayan akademik personel ise

+5

         

 

*Yapılacak olan her anlaşmadan yalnızca bir personel puan alabilir. Anlaşma yapacak olan personelin gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra ikili anlaşmanın son kısmı olan imza sürecinde AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisiyle iletişime geçmesi gerekmektedir. Engelli personel, gazi personel ile şehit yakını personel önceliklidir.

** 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.


Oluşturma: 31 Ekim 2018