Uşak Üniversitesi Erasmus

LÜTFEN AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİ WEB SAYFALARINDA YER ALAN BİLGİLERİ OKUMADAN BAŞVURU YAPMAYINIZ. 

Genel Bilgi

Uşak Üniversitesi, öğrencilerimizin Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanabilmeleri için gerekli önkoşul olan “Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi” (Extended Erasmus University Charter) sahibidir ve tüm öğrencilerimiz programa katılmak için gerekli kriterleri sağlamaları durumunda sahip olduğumuz Erasmus Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sayesinde Avrupa’daki yükseköğretim kurumları, işletmeler, organizasyonlar, eğitim merkezleri ve araştırma merkezlerinde Erasmus Staj faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. 

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yapılacak olan faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. Staj bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme ve organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Erasmus Staj Faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin kendisinin öğrenim gördüğü mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 

Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanabilmek için bir öğrencinin sahip olması gereken asgari şartlar nelerdir?

 • Öğrenci üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinden herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin toplam akademik not ortalamasının en az 2.20/4, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 2.5/4 olması gerekmektedir.
 • Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2. sınıfta olmaları şartı aranmaz, birinci sınıf bahar döneminde de başvuruda bulunabilirler. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.
 • Erasmus+ dönemi ile mezun durumdaki öğrenciler mezun olmadan başvuru yapıp hak kazanmaları halinde 12 aya kadar staj hareketliliğinden faydalanabilirler.
 • Öğrencinin daha önce Erasmus ÖğrenciÖğrenim faaliyetinden faydalanmış olması Erasmus Staj faaliyetine başvurmasına engel değildir. Ancak, öncelik daha önce Erasmus faaliyetlerine katılmayan öğrencilere verilir.  Bir öğrenci Erasmus staj faaliyetinden yalnızca bir defa faydalanabilir.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği  Başvuru

Başvurular AB&Uluslar arası İlişkiler Ofisi taraıfndan belirlenen başvuru tarihleri içerisinde çevrimiçi (online) olarak  erasmusbasvuru.usak.edu.tr adresinden alınacaktır. Başvuru sırasında lütfen bilgilerinizi doğru ve eksiksiz giriniz.

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Süreci ve Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

 • Erasmus Staj Hareketliliği Online Başvuru Formu ( doğru ve eksiksiz olarak formda istenen her alan doldurulmuş olmalıdır) http://erasmus.usak.edu.tr linkini takip ediniz.
 • Güncel Transkript (en son tamamladığınız dönemde aldığınız ders ve not dökümünü gösteren güncel transkript).
 • Bir adet fotoğraf (Transkript ile birlikte AB &Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilecek)

·        Niyet Mektubu (Intention Letter) ve karşı kurum/işletmeden gelen kabul edildiğinize dair olumlu yanıt.

ÖNEMLİ HATIRLATMA : Online Başvuru Formunu Doldurmadan önce bir kuruluş veya işletmeye bir Niyet Mektubu (Intention Letter) göndermiş olmanız, karşı kuruluş veya işletmeden olumlu yanıt almış olmanız ve bu mektubu Erasmus Ofisi’ne iletmiş olmanız gerekmektedir. Niyet Mektubunun ne tür bir formatta hazırlanacağına ilişkin ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

 

Yukarıdaki 4 maddede listelenen Başvuru Belgeleri eksik olan öğrencilerimiz, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Erasmus Yabancı Dil Sınavı’na girme hakkı elde edemezler. 

Niyet Mektubu (Intention Letter), öğrencinin staj yapacağı kurum, işletme ve/veya kuruluşta gerçekleşecek staja(yerleştirmeye) ilişkin detay, tarihler ve kapsamı içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Stajınızı yapmak üzere sizi kabul edecek kuruluş/işletmeye staj yapma isteğinizi iletmeli, amaçlarınızı ve o kuruluşta staj yaparak edineceğinizi düşündüğünüz yeterlik/becerileri ortaya koymalı, neden bu kuruluşu seçtiğinizi, neden bu alanda çalışmak istediğinizi ve bu staj çalışması için kendinizin ne kadar uygun nitelikte bir kişi olduğunuzu belirtmeli ve onların da size kuruluş/işletmelerinde staj yapma fırsatı sunarak bu faaliyetinizden ne tür kazanımları olacağına dair mümkün olduğu kadar profesyonel bir yazışma dili kullanarak bir Niyet Mektubu (Intention Letter) yazmanız ve staj yapmak istediğiniz kuruluş/işletmeye bu mektubu iletmeniz gerekmektedir. Özellikle staj yapacağınız alana hitap eden zorunlu ve teknik seçmeli dersler almış ve söz konusu konulara yönelik seminerlere, çalıştaylara, sempozyumlara katılmış iseniz bunları vurgulamanız faydalı olacaktır. Kabul almak istediğiniz kuruluşa yapacağınız başvurunuzu İngilizce hazırlayacağınız CV (Europass CV formatı için tıklayınız) veya İngilizce transkriptinizle destekleyebilirsiniz. Başvurmak istediğiniz kuruluş aksini istemedikçe özgeçmişinizi, üst yazınızı, transkriptinizi e-posta ile de gönderebilirsiniz. 

Karşı kuruluş/işletmeden Niyet Mektubunuza gelecek yanıtta, Erasmus Staj Hareketliliği (Erasmus Placement Mobility) kapsamında davet edildiğiniz belirtilmeli ve davet edildiğiniz tarih aralığı açıkça gösterilmelidir. Yapacağınız staj çalışmasının varsa proje adını veya ana hatları ile staj konunuzun başlığını ve çalışma programınızı içermelidir.

ÖRNEK NİYET MEKTUBU

 

Erasmus Staj Online Başvurusu yapmadan önce öğrencilerimizin, Niyet Mektuplarına karşı kurum/işletmeden gelen/gelecek yanıtı, kendi öğrenim gördükleri bölümde Erasmus Bölüm Koordinatörü ile bölüm müfredat programlarında alanlarında yapacakları zorunlu staj var ise bunun yerine sayılıp/sayılamayacağına ilişkin değerlendirme yapıldıktan sonra  Erasmus Ofisi’ne iletmeleri gerekmektedir. Öğrencinin öğrenim gördüğü alanda zorunlu stajı var ise ve bu zorunlu stajını Erasmus Staj Hareketliği kapsamında gerçekleştirmek istiyorsa, başvurular sırasında bu talebini yazılı olarak (bir dilekçe ile) öğrenim gördüğü Bölüm Başkanlığı’na iletmeli, öğrenim gördüğü Bölüm Başkanlığı ve Erasmus Bölüm Koordinatörü’nden bunun uygun olduğuna dair resmi cevabı da Erasmus Ofisi’ne başvurular sırasında teslim etmelidir. 

Erasmus Staj faaliyetinden öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümün müfredat programında zorunlu staj olmadığı durumlarda da yararlanabilmektedirler ancak stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde dahi Erasmus Staj Faaliyetinin öğrencinin eğitim alanı ile ilgili bir sektörde yapılması şartı vardır. 

NOT : Erasmus Staj Hareketliliği öğrencisi olarak seçilecek öğrencilerimiz ileride yapacakları vize başvurularında kabul mektuplarının aslına (ıslak imzalı)  ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle staj yapmak üzere kabul aldığınız kuruluştan vize başvurusunda kullanılmak üzere ıslak imzalı nüshasının size iletilmesini sağlayınız.

Staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütü nedir?

Seçim sürecinde öğrencinin akademik başarı düzeyinin (transkript notunun) %50'si ile yapılacak Erasmus Yabancı Dil sınavından aldığı puanın %50'si toplanır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılır. 

Erasmus Staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizi seçmek için yapılacak Erasmus Yabancı Dil Sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak, Üniversite Web Sitesinde sınavla ilgili ayrıntılar yayınlanarak öğrencilerin örnek sınav içeriği, sınav yeri ve zamanı konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Üniversitemizde, Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanabilecek öğrenci kontenjan sayısı kaçtır ve gidilecek ülkeler bazında hibe miktarları nelerdir?

Erasmus Staj Hareketliliğinin ulusal ölçekteki yürütücüsü Ulusal Ajans(Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı)’dır.  Kontenjanlar, Ulusal Ajans tarafından kurumumuza Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında tahsis edilen bütçe göz önünde bulundurularak belirlenir ve Erasmus Staj Hareketliliği başvuru duyurusunda ilan edilir.  Kurumumuza yeterli hibe tahsis edilememesi durumunda hibe dağıtım ölçütlerine göre hibe alamayacak olan öğrencilerimiz arzu ederlerse programdan hibesiz de yararlanabilirler. 

Hibe miktarları staj yapmak üzere gidilecek ülkeye göre değişiklik göstermektedir ve aşağıdaki tabloda görülebilir.

ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ HİBE MİKTARLARI TABLOSU

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

Seçilecek olan öğrencilerimiz önce, Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanabilecek olan “ADAY” öğrenci konumundadırlar. Üniversitemiz Erasmus Ofisi tarafından yürütülen Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği seçim sürecinin tamamlanmasından sonra Erasmus Sıralama ve Yerleştirme Listeleri’nin resmi olarak ilan edilir ve faaliyete iştirak edeceği kesinleşen öğrencilerimizle Kurumumuz arasında öğrenci sözleşmesinin imzalanmasının ardından resmiyet kazanır.

Staj dönemi hangi süreleri kapsar?

Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birinde eğitim görüyorsa staj dönemi en az 2 ay en fazla 12 ay olabilir. 2 aydan daha kısa staj faaliyetleri Erasmus Staj Hareketliliği kapsamına girmemektedir. Staj süresinin en az 2 ay kesintisiz olması gerekmektedir. Staj Kuruluşu olarak bir üniversiteden olumlu yanıt almanız durumunda Avrupa Birliği’ne tam üye ülkelerde bulunan bazı üniversitelerde belirli aylarda üniversitelerin genel tatile girdiklerini göz önünde bulundurunuz.

Öğrenci meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli bir yükseköğretim programında ise, asgari süre 2 ay olup maksimum süre 12 aydır.

Staj Faaliyeti Diploma Programı için zorunlu mudur?

Staj faaliyeti öğrencinin diploma programı için zorunlu değildir. Fakat öğrencinin zorunlu stajı var ise ve bu zorunlu stajını Erasmus Staj Hareketliği kapsamında gerçekleştirmek istiyorsa başvurular sırasında bu talebini yazılı olarak (bir dilekçe ile) öğrenim gördüğü Bölüm Başkanlığı’na iletmeli, öğrenim gördüğü Bölüm Başkanlığı ve Erasmus Bölüm Koordinatörü’nden bunun uygun olduğuna dair resmi cevabı da Erasmus Ofisi’ne başvurular sırasında teslim etmelidir. Ancak öğrencinin staj yapacağı/yaptığı ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staj Yapılacak Kurumlar Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır?

Öğrencilerin staj yapacakları kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her türlü ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj yapacağınız kuruluş kamudan veya özel sektörden olabilir fakat kuruluş/işletme mutlaka Avrupa Birliği’ne tam üye ülkelerde yer almalıdır.

Staj faaliyetinde bulunacağınız yurtdışındaki kurum bir yükseköğretim kurumu ise, işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Staj yapmak üzere başvuruda bulunacağınız kuruluşun üniversite olması durumunda lütfen sizi kabul edecek üniversitenin size gerçekten uygulamalı iş deneyimi kazandırmak üzere teyit verdiğinden emin olunuz. 

Staj yapacağınız kuruluş/işletme ile Kurumumuz arasında İkili Anlaşma Formu imzalanması zorunlu değildir .

Hangi Kuruluşlar Erasmus Staj Faaliyeti İçin Uygun Değildir?

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programları yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciklerimiz

Daha önceki dönemde hibe yetersizliği veya başka sebeplerden dolayı seçildiği halde programdan faydalanamayan öğrencilere ilişkin olarak bir sonraki yıl için hangi prosedür uygulanır?

Programdan seçildiği halde çeşitli sebepler ile faydalanamayan öğrenciler her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilir.

Erasmus Staj Hareketliliği'nden faydalanabilmek için staj yapılacak kurum veya işletmeyi nasıl bulabilirim?

Staj hareketliliği ile yurt dışına çıkmak isteyen öğrencilerimizin öncelikle bu konu hakkında öğrenim gördükleri bölümün Erasmus Koordinatörü ile görüşmeleri tavsiye edilir. Her fakültede her bölüm içerisinde Erasmus faaliyetleri hakkında bilgi alabileceğiniz bölüm koordinatörleri bulunmaktadır. Erasmus Bölüm koordinatörleri ile görüşüp bölümlerinin yurt dışında herhangi bir kurum ile staj hareketliliğine ilişkin bir bağlantılarının olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Erasmus Bölüm Koordinatörleri listesine ulaşmak için https://erasmus.usak.edu.tr/4380 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Erasmus Bölüm koordinatörleri ile görüşüp bölümlerinin yurt dışında herhangi bir kurum ile staj hareketliliğine ilişkin bir bağlantılarının olmadığını öğrenen öğrenciler; kendi imkânları ve çabaları ile de yurt dışında staj yapabilecekleri bir kurum ayarlayabilir ve böylece süreci kendileri başlatabilir ve takip edebilirler. Ayrıca, Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Avrupa’daki bazı kurumların staj ilanlarına  http://www.europages.com.tr/,  http://www.globalplacement.com/ ve https://erasmusintern.org/adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu linklerden yararlanarak öğrenim gördüğünüz mesleki eğitim alanına uygun bir Erasmus Staj yeri bulabilir ve gerekli Niyet Mektubunu (Intention Letter) karşı kurum veya işletmeden edinebilmek için yazışabilirsiniz.

 Öğrenci seçildikten sonra :

 • Öğrenci ile Yüksek Öğretim Kurumu Arasında İmzalanacak olan Erasmus Staj Sözleşmesi ve Ekleri ( Internet sayfamızda yer alan Erasmus Öğrenci Staj kısmında tüm formlar listelenmiştir ve sözleşme içerisinde bulunan tüm formlar Erasmus Ofisi’nden de temin edilebilecek olup yine Ofisimize teslim edilecektir.)

 

 

Faaliyet tamamlandıktan sonra :

Yüksek Öğretim Kurumu gerekli gördüğü durumlarda öğrencilerden yurt dışında geçirdikleri döneme ilişkin başarı düzeyini veya öğrencinin kalış süresini destekleyen ek belgeler talep edebilir. 

Staj Faaliyet dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra Erasmus Ofisi’ne yukarıda listelenen belgeleri hızla teslim etmeleri, hibenin kalan %20’sinin öğrenciye ödenebilmesi için gereklidir. Belgelerini tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez.

Belgelere İlişkin Bilgiler

Öğrenci ile Yükseköğretim Kurumu Arasında İmzalanacak Sözleşme :

Gönderen kuruluş ile öğrenci arasında imzalanır. Staj yapılacak isletme, sure ve hibe miktarı vs. gibi konulara ait bilgileri içerir. 

Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and Quality Commitment) :

Staj faaliyetinde (öğrenim faaliyetindeki öğrenim anlaşmasının dengi sayılabilen) yerleştirme süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması düzenlenir. 

Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlilikler, öğrenim çıktıları, staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı ile ilgisi, usta öğretici düzenlemeleri ve faaliyetin tamamlanması sonrası sağlanacak akademik tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içeren kişiye özel bir belgedir. Hazırlanan üç nüsha  gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından imzalanır. Bilgisayar ortamında doldurulması daha sağlıklı olacağından, formu indirmek için  tıklayınızEğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü Formu, imzalı, mühürlü ve isminize düzenlenmiş olmalıdır. Erasmus Staj Hareketliliği (Erasmus Placement Mobility) kapsamında davet edildiğinizi belirtmeli ve davet edildiğiniz tarih aralığını içermelidir. Yapacağınız staj çalışmasının varsa proje adını veya ana hatları ile staj konunuzun başlığını ve çalışma programınızı içermelidir. Formda ilgili tüm başlıklar doldurulmalıdır. Stajınızın en az 3 ay boyunca kesintisiz olacağını teyit etmelidir. 

Kalite Taahhüdü: Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen herhangi bir düzeltmenin öğrencinin misafir olunan kuruluşa varmasını takiben en geç 1 ay içinde tamamlanması ve resmileştirilmesi gereklidir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişiklik üzerinde bütün tarafların mutabık kalması ve söz konusu değişikliğin derhal icra edilmesi gereklidir. 

Genel Şartlar : Tarafların sorumluluğu, sözleşmenin sona ermesi, verilerin korunması, kontrol ve denetim gibi konularda bilgiler içeren standart bir belgedir. 

Erasmus Öğrenci Beyannamesi : Öğrencinin yurtdışındaki Erasmus faaliyeti suresince sahip olduğu hakları ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu belgedir. 

Öğrenci Nihai (Final) Raporu : Faaliyet dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir. 

Katılım Sertifikası : Staj faaliyetinin gerçekleştirildiği kurumdan öğrencinin stajın başlangıç ve bitiş süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir "Katılım Sertifikası" alınır. Web Sitemizde bu belgeye ilişkin bir örnek bulunmaktadır . Örnek sertifika için tıklayınız.

Staj hareketliliği faaliyetinin tamamlanmadan dönülmesi halinde hibelendirme nasıl yapılır?

Öğrencilerin, zorunlu sebeplerden dolayı ( aile, sağlık vb.) faaliyet dönemini tamamlamadan dönmesi halinde, bu durumu belgelendirmek şartıyla, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, tamamlanmayan süreye ait hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlamaması halinde bütün hibenin iadesi talep edilir.

Staj faaliyetinin uzatılması mümkün müdür?

Aşağıda belirtilen şartlar sağlandığı takdirde faaliyetin uzatılması mümkündür:

 • Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin planlanmış Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması
 • Süre uzatımının mevcut dönemi aralıksız takip etmesi ( tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.)

Staj Yeri Teklifleri

Staj İlanları

Lütfen dikkat!   Aşağıda yer alan ilanlar bilgilendirme amaçlı olup, başvuru sahiplerinin staj yeri sağlayan kurumlar tarafından kesin olarak kabul edileceği anlamını taşımamaktadır. Ayrıca, ilanı yayımlanan kurumların hiç birisiyle Koordinatörlüğümüzün bağlantısı ya da ilişkisi bulunmamaktadır. Gerçekleştirilecek staj faaliyetinin tüm koşulları, kurumlarla imzalanacak olan “TrainingAgreement” belgesinde belirtilmelidir.

Training in International Relations Office in Maribor

University of Pecs Business and Echonomics

Erasmus+ Traineeship offer Universidad de Jaen

Monitor for German as Foreign Language-University of Minho

  http://www.internship.muni.cz/

 ESN tarafından, Erasmus+ kapsamında staj yeri arayan öğrencileri ve stajyer arayan kuruluşları buluşturmayı hedefleyen bir web platformu geliştirilmiştir: http://erasmusintern.org/

Staj yeri arayan öğrenciler platforma üye olup bir profil oluşturarak staj yeri teklifi sunan uygun buldukları kuruluşlara başvurabilmekte, stajyer arayan kuruluşlar ise platformda staj yeri tekliflerini oluşturarak yayımlayabilmekte ve stajyerlerin profillerini inceleyerek uygun bulduğu öğrencilere staj yeri teklifinde bulunabilmektedirler.

marketing-and-communication-internship-vytautas-magnus-university

administrative-internship-vytautas-mangnus

Training in Maribor Economics and Busines

Arts and Humanities Lisboa

Nuclear and Astroparticle Physics of the University of Zaragoza

Erasmus+ Traineeship Department of International Relations University of Thessaloniki

Internships in Barcelona with Casamona Real Estate

Conservatoire and International Relations

BUSINESS AND ECONOMICS University of Pecs

Zadar Uni

Ingeforma Spain

INTERNSHIP IN DIGITAL ICON STUDIO OF THESSALONIKI

Erasmus Student Placement_offer_Sesvetska Sopnica (Croatia)

2016 Portuguese Host Schools for Traineeships

CZ_Placement_Offer_Marketing_Business_Development_Assistant – ALPDEST

CZ_Placement_Offer_Web_App_Designer – ALPDEST

CZ_Placement_Offer_Web_App_Designer – ALPDEST

CZ Placement Offer App Developer ALPDESTCZ Placement Offer App Developer ALPDEST

CZ Placement LLC Italy

CZ Placement LLC Germany

SLOVENIA Placement Offer Form

SLOVENIA Placement Offer Form IJS

Slovenia Erasmusplus Placement Offer Poligon 2015 2016

Placement offer form BIA

Description_Johnson Controls

SLOVENIA Eplus_Placement_Offer_IJS

CZ_Placement_JSCommunication

Placement Offer For Ioa

Εpistoli Placement Labos

Placement Offer Form ΤΕPAES

Formular Erasmus 2015

CZ Placement Offer Pixmania

Galway Steiner Kindergarten Placement template 2015

Erasmus Traineeship Offer Spain

Amnesty International Slovakia

internship Prague LMW

internship Prague 2016

 


Oluşturma: 27 Şubat 2018