Uşak Üniversitesi Erasmus

 

Europass nedir? 
İster bir öğretim veya eğitim programına kaydolmayı planlayın, ister bir iş arayın veya yurtdışında tecrübe edinin; becerilerinizi ve yeterliklerinizi açıkça anlaşılır hale getirilebilmesi önemlidir. 

Europass, kişilere aşağıdaki konularda yardımcı olmanın yeni bir yoludur: 
Beceri ve yeterliklerin Avrupa'da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak; 
Avrupa'da herhangi bir yere gitmek. 

Europass beş belgeden oluşur: 
Kendinizin doldurabileceğiniz iki belge (Europass öz geçmiş (CV) ve Europass Dil Pasaportu); ve Yetkili kurumlar tarafından doldurulan ve verilen diğer üç belge(Europass Sertifika Eki,Europass Diploma Eki ve Europass Hareketlilik). 

Europass bir Ulusal Europass Merkezleri ağı tarafından desteklenir. 

Europass, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulmuştur.


Oluşturma: 27 Şubat 2018