Uşak Üniversitesi Erasmus

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen,  Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte, çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır. COSME kapsamında yer alan “ELIIT Projesi (European Light Industries Innovation and Technology Project” çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler aşağıdaki bilgi notunda yer almaktadır.

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının öncelikleri arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda, söz konusu çağrının değerlendirilmesi, başvuru yapabilecek ilgili paydaşlarınıza (tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ile inovatif ve yeni teknoloji sağlayıcıları/sahiplerine duyurulması ve başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin e-posta ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi Notu

 


12 Şubat 2020