Uşak Üniversitesi Erasmus

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan yazıda, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology Organization-STO) bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bilgi Sistemleri Teknoloji (Information Systems Technology-IST) Paneli kapsamında 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştirilen panel toplantısında, yeni başlatılacak çalışma gruplarına yönelik karar alındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, faaliyetlere katılım için gerekli olan kaynağın (ulaşım, konaklama, iaşe vb.) personelin mensubu bulunduğu kurum/kuruluş veya kendisi tarafından karşılanacağı, ayrıca NATO ve ilgili Bakanlıktan herhangi bir maddi destek talep edilmeyeceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen NATO Güvenlik Belgesine, firmalarda görevli personelin ise ilgili Bakanlık tarafından verilen Kişi Güvenlik Belgesine sahip olması gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda ilgi yazı ile, https://www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/ adresinde yer alan konulara ait faaliyetlere arge-ve-teknoloji-faaliyetleri katılım olması durumunda ilgili formun doldurulararak birimimize teslim etmesi gerekmektedir.

 

 

Başvuru formu için tıklayınız.


29 Ocak 2020