Uşak Üniversitesi Erasmus

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan  yazıda, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology Organization-STO) bünyesinde, harekat alanı ve teknoloji ile ilgili analizler yapmak, bu alanda kullanılan yöntem ve araçların savunma problemlerine uygulamasına ilişkin ülkelerarası bilgi değişimi/işbirliğinin sağlanması amacıyla faaliyet göstermekte olan Sistem Analizi ve Araştırmaları (System Analysis and Studies-SAS) Paneli kapsamında 2019 yılı Sonbahar toplantısı Ekim ayı içerisinde Ottova/Kanada'da gerçekleştirileceği belirtilerek, söz konusu toplantı bünyesinde  anket tablosunda konuların yer aldığı faaliyetlerin değerlendirilmesi ve faaliyetlerin başlatılmasına karar verilmesi durumunda, çalışma gruplarının teşkil edilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, başlatılması onaylanan faaliyetlere ilişkin çalışma gruplarının, NATO üyesi ülke temsilcileri tarafından beyan edilen katılım talepleri doğrultusunda teşkil edileceği ifade edilmekte olup, ülke olarak katılım sağlanacak çalışma gruplarının belirlenmesinde ilgili anket tablosunda yer alan konulara ilişkin başlatılabilecek çalışmalarda yer almak üzere katılım beklendiği belirtilmektedir. Dolayısıyla, faaliyetlere katılım için gerekli olan kaynağın (ulaşım, konaklama, iaşe vb.) personelin mensubu bulunduğu kurum/kuruluş veya kendisi tarafından karşılanacağı, ayrıca NATO ve ilgili Bakanlıktan herhangi bir maddi destek talep edilmeyeceği, üniversitelerde görevli personelin Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen NATO Güvenlik Belgesine, firmalarda görevli personelin ise söz konusu Bakanlık tarafından verilen Kişi Güvenlik Belgesine sahip olmasının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda ilgi yazı ile, adı geçen faaliyetlere katılım olması durumunda anket tablosunun doldurularak 09 Eylül 2019 tarihine kadar gönderilmesi ve ilave sorular konusunda ilgili Bakanlığın resmi görevlisi ile irtibata geçilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, anket tablosunda verilen çalışma konusu önerilerine yönelik ayrıntılı bilgileri içeren teknik aktivite öneri dokümanları yazı içeriğindedir.

NATO STO SAS Paneli Kapsamında Degerlendirmeye Alınacak Çalısma Konuları


26 Ağustos 2019